stand sexaholics anonymous
Sexaholics Anonymous werd opgericht door hen die ondervonden dat het twaalfstappenprogramma, dat door de Anonieme Alcoholisten in het leven geroepen was, hèt instrument tot herstel was toen niets anders meer hielp. Terwijl ze seksueel nuchter bleven en sterker werden, zagen ze in dat deze beginselen een levenswijze vertegenwoordigden, die hun leven van binnenuit volledig veranderde.

Afkomstig uit alle lagen van de bevolking, voelen de leden zich niettemin door hun gemeenschappelijk probleem met elkaar verbonden. Toch dachten de meesten van ons dat ons probleem uniek en het meest pijnlijke was. We dachten dat niemand anders zich ermee zou kunnen identificeren of het zou kunnen begrijpen. Door regelmatig bijeen te komen, met elkaar te praten en andere seksverslaafden te helpen, zijn we samen, met Gods hulp, in staat ons gedrag te stoppen en de obsessie kwijt te raken.

Als je het gevoel hebt je hierin te herkennen en ermee wil stoppen, bieden wij je onze hand en onze groep van lotgenoten.

Ieder die zich wendt tot SA kan verzekerd zijn dat zijn of haar anonimiteit wordt beschermd.

Copyright © 1982 Sexaholics Anonymous, Inc.