Traditie Drie stelt: “De enige vereiste voor SA-lidmaatschap is het verlangen op te houden met lusten en seksueel nuchter te worden.” Gezien deze vereiste zou men kunnen denken dat seksuele nuchterheid een relatief begrip is dat we voor onszelf definiëren. Op het eerste gezicht zou dit een aantrekkelijk en democratisch idee kunnen lijken. Wij geloven van niet.

Onze rationalisaties zijn ingenieus. We probeerden enkel masturbatie, of enkel het hebben van ‘betekenisvolle relaties’, of het hebben van verhoudingen waarin we ‘echt gaven’ om de ander. Of we namen enkel onze toevlucht tot one night stands, prostituées of anonieme seks ‘zodat niemand gekwetst werd’. Op lange termijn werkten deze vormen van experimenteren niet voor ons. Er was geen echt herstel. Nuchterheid werkt voor ons.

Hoe kunnen we onszelf nuchter beschouwen als we nog steeds onze toevlucht nemen tot het verslavend gebruiken van wat of wie dan ook? Bij de meesten van ons die binnenkwamen, was er nooit enige twijfel waarmee we moesten ophouden. We wisten het. Als we echter in een SA-groep komen waar we onze eigen nuchterheid kunnen definiëren, kunnen we die rationalisaties tot leven zien komen! En als we ons eigen niveau van nuchterheid definiëren, is dat het enige wat we waarschijnlijk bereiken.

positieve nuchterheid werktIn het definiëren van nuchterheid spreken we niet voor degenen buiten Sexaholics Anonymous. We kunnen alleen voor onszelf spreken. Voor de gehuwde sexaholic betekent seksuele nuchterheid dus geen vorm van seks met zichzelf of met personen anders dan de huwelijkspartner. Voor de ongehuwde sexaholic betekent seksuele nuchterheid vrij zijn van elke vorm van seks. En voor ons allemaal, zowel alleenstaand als gehuwd, bevat seksuele nuchterheid ook steeds verdergaande overwinning over lust.*

Natuurlijk erkennen we dat iemand seksueel ‘droog’ kan staan maar niet nuchter is van lust of afhankelijkheid. Het ‘droog dronken’-syndroom, dat ontdekt werd in AA, is ook op ons van toepassing, alleenstaand of getrouwd. Maar we proberen het oordelen over de kwaliteit van iemand anders’ innerlijke nuchterheid te vermijden. Dat moet van de persoon zelf komen. En als deze mensen blijven komen, wordt het feit of ze wel of niet vrij zijn van de macht van seksuele lust, fantasie of afhankelijkheid – om niet te spreken van het wisselen van verslavingen – doorgaans duidelijk. Dit aspect van herstel lijkt steeds verder te gaan. Vandaar ons SA-gezegde: ‘Ware nuchterheid bevat steeds verdergaande overwinning over lust’. En steeds verdergaan moeten we, of herstel gaat aan ons voorbij! Het echte probleem voor ons allen – alleenstaand, gehuwd, man, vrouw, van welke levensstijl dan ook – is één en hetzelfde: een spirituele verkeerde verbinding.

Belangrijker dan louter de lengte van onze nuchterheid, merkten we, is haar kwaliteit en onze eigen persoonlijke integriteit. Lichamelijke nuchterheid is geen doel op zich, maar een middel tot een doel – overwinning over de obsessie en steeds verder gaan in herstel. Vaak zijn wij de enigen die binnenin onze ziel weten of we werkelijk nuchter en in herstel zijn. (Het is ook mogelijk dat we onszelf voor de gek houden.) Het is beter te erkennen waar we echt staan dan ons te verschuilen achter onze nuchterheidsdatum, onszelf te bedriegen en onze band met elkaar op het spel te zetten.

Het feit dat gehuwden seks met hun huwelijkspartner kunnen hebben en zich ‘nuchter’ kunnen noemen, is helemaal geen voordeel. Het kan herstel zelfs tegenwerken. Sommige gehuwden bekennen dat – ook al zijn ze vrij van ‘acting out’ – overwinning over lust nog steeds aan hun voorbij gaat. In feite lijkt het vaak moeilijker voor gehuwden om lust en afhankelijkheid te overwinnen tenzij ze door de ervaring van volledige seksuele onthouding heen gaan. En vaker dan we misschien veronderstellen, kunnen we gehuwden horen klagen dat alleenstaanden het makkelijker hebben! Laten we het onder ogen zien: sexaholics – herstellend of niet, alleenstaand of gehuwd – kunnen problemen met seks verwachten! Om niet te spreken van de horde van andere problemen die inherent zijn aan het proberen te leven en om te gaan met anderen.

Waar we naar streven is niet alleen negatieve nuchterheid – het niet toegeven aan onze seksverslaving – maar ook steeds verdergaande overwinning over de obsessie in het kijken en denken. We streven tevens naar positieve nuchterheid door een echte band met anderen aan te gaan. De grote zege (of vloek, afhankelijk van de situatie) van onze toestand is dat de leegte – die in ons achterblijft door ontwenning – nooit zal worden gevuld, tenzij en totdat we onvoorwaardelijk kunnen geven aan en omgaan met anderen. Al die tijd hadden we gedacht Verbinding te kunnen vinden door te nemen; we zien nu dat we haar krijgen door te geven. Onze hele opvatting over seks begint te veranderen. Seks vindt een eenvoudige en natuurlijke plek die ze daarvoor nooit kon hebben en wordt louter één van de dingen die voortvloeien uit een ware toegewijde huwelijksband. En zelfs daar hebben we ontdekt dat seks optioneel is.

Eenheid in ons genootschap en goede spirituele kwaliteit in vergaderingen worden gesteund door deze definitie. Zonder het definiëren van seksuele nuchterheid zouden we het mogelijk maken dat degenen die zich nog steeds op de één of andere manier met lust inlaten vergaderingen leiden en beleidvoerende posities innemen, waarbij ze niet alleen de groep maar ook SA als geheel treffen. Dit zou ook de spirituele sfeer negatief kunnen beïnvloeden waardoor de kracht van Gods aanwezigheid niet werkzaam zou zijn in de vergaderingen en het genootschap. Hoewel groepen misschien bij elkaar blijven zonder zich in te zetten voor nuchterheid – net als individuen zich tijdelijk beter kunnen voelen zonder – hebben we gemerkt dat er geen echte spirituele eenheid aanwezig is in groepen zonder een gezamenlijke inzet voor nuchterheid en vooruitgang in herstel. “Persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in SA” (Traditie Een). Nuchterheid en overwinning over lust zijn de grondslagen voor onze eenheid en gemeenschappelijk welzijn, die op de eerste plaats moeten komen. Onze nuchterheid is de sine qua non, de noodzakelijke basis van ons herstel en ons genootschap. Zonder haar te ervaren, hebben we niets.

Voor ons werkt nuchterheid. We ‘leven en laten leven’, maar we noemen elkaar niet nuchter tenzij we nuchterheid aan het toepassen zijn.

* In de nuchterheidsdefinitie van SA verwijst de term ‘huwelijkspartner’ naar iemands partner in een huwelijk tussen een man en een vrouw.

Copyright © 1989-2008 SA Literature
Overgenomen met toestemming van SA Literature