Velen van ons kwamen naar Sexaholics Anonymous (SA) gedreven tot totale wanhoop door ons destructieve seksuele denken en gedrag . In de vergaderingen van SA ontdekten we, tot onze verbazing, dat lust de drijvende kracht was achter ons acting out*. Seksuele lust is een buitensporige gedachte of emotie die ons ertoe drijft om onszelf, anderen of objecten te gebruiken voor egoïstische destructieve doeleinden.

De spirituele ziekte van lust wil ogenblikkelijk seksuele stimulatie, in plaats van wat een Hogere Macht of God zoals wij persoonlijk Hem opvatten ons biedt. Later merkten we dat lust alles wil behalve wat we op dat moment aangeboden krijgen. In eerste instantie was dit moeilijk te geloven. Naarmate we dit feit gingen aanvaarden , vroegen we ons af hoe we zonder lust zouden kunnen leven. Het werd duidelijk dat we het moesten opgeven, ook al twijfelden we of leven zonder lust wel mogelijk was.

In het SA-genootschap ontmoetten we mensen die een manier hadden gevonden om hun destructieve seksuele gedrag te stoppen. Dat was al even ongelooflijk. Toch wisten we, door hun eerlijkheid en stralende gezichten, dat het waar was. Zij hadden het antwoord dat wij wanhopig zochten.

Waarom kan ik niet lusten, zelfs niet een beetje?

Vanaf het eerste begin van onze ziekte dachten we dat lust onze vriend was. We gebruikten lust om vele redenen: om ons te vermaken, te vluchten voor pijn of te ontsnappen aan onze problemen.  Op een gegeven moment werden we ons bewust dat lust een groter probleem was geworden dan de problemen die we ermee probeerden te ontlopen. Het medicijn was ons vergif geworden. Onze ‘oplossing’ was het probleem geworden. We waren de controle verloren.

Lust is voor ons als een rit in een achtbaan. Eenmaal begonnen is het haast onmogelijk om te stoppen. Daarom moet lust gestopt worden waar ze begint, bij het eerste ‘glas’. Om nuchter van lust te worden, wordt daarom in de eerste plaats van ons geëist dat we vermijden eraan te beginnen. Dat betekent afzien van de opwinding en de risico’s. Maar hoe konden we onze rug keren naar iets dat we jaren lang ons leven hadden laten overheersen? Hoe zou nu wel lukken wat al duizend keer eerder niet gelukt was?

Onze verslaving aan lust is net als het probleem van de alcoholist met drank. Net zoals de alcoholist niet één glas alcohol kan verdragen, kunnen wij sexaholics zelfs niet een beetje lust verdragen. Lust leidt altijd tot meer lust, en maakt ons uiteindelijk dronken. Als we eenmaal dronken zijn is de drang naar seksueel acting out onmogelijk te weerstaan. Erger nog, lust blijft ons steeds verder aanzetten tot gedrag waarvan we onszelf hadden beloofd dat we het nooit zouden doen. De schaamte die dit gedrag veroorzaakte vereiste meer en meer lust om deze te verbergen. ‘Gewoon een beetje lust’ werkt eenvoudig niet voor sexaholics zoals wij.

Hoe kan ik stoppen met lust?

Ten eerste aanvaardden we dat het koesteren van lust leidt naar seksueel acting out. Het idee dat we het onwenselijke seksuele gedrag konden stoppen terwijl we lust in onze gedachten konden laten voortleven moest vernietigd worden. We konden de conclusie niet ontlopen: lust moest weg om met seksueel acting out te kunnen stoppen.

Ten tweede gaven we toe dat we niet de kracht in ons hadden om te stoppen en dat we een macht groter dan onszelf nodig hadden. Onze zwakheid erkennend, gaven we toe dat we het twaalfstappenprogramma nodig hadden, samen met de steun van andere herstellende leden en een Hogere Macht of God zoals wij persoonlijk Hem opvatten.

Ten derde namen we de beslissing om het eenvoudige herstelprogramma van SA te volgen. Dit werden de sleutels om een steeds verdergaande overwinning over lust te ervaren. We stopten te vechten tegen lust en begonnen deze over te geven aan onze Hogere macht.  De wanhoop voorbij, waren we eindelijk in staat om onszelf volledig aan dit herstelprogramma, bekend als de 12 stappen, te geven.

Maar wat zal er met me gebeuren?

Wij die met het probleem van lust geleefd hebben weten maar al te goed wat het met ons doet. Lust is een muur die ons afzondert en ons weerhoudt van het aangaan van volwaardige relaties waardoor we niet volledig kunnen genieten van een verhouding met God en de mensen om ons heen. Lust drijft ons steeds dieper in onszelf en leidt tot isolement, eenzaamheid en wanhoop. Maar als we de vicieuze cirkel van lust doorbreken en de stappen van herstel nemen, beginnen we op een drastische wijze het leven anders te ervaren.

Naarmate we herstellen verkrijgen we een nieuw gevoel van integriteit waardoor we gelukkig zijn omdat we leven. Geen geheimen meer! Geen leugens meer! Geen dubbelleven meer! Naarmate de last van schuld en schaamte van ons af valt, houden we meer energie over voor gezin en familie, werk en vrije tijd. Een bezorgde en sombere blik maakt plaats voor een gelukkig, vreugdevol en vrij leven.

Het doorbreken van onze lustverslaving

Uit eigen ervaring weten we dat lust sluw, verbijsterend, machtig en geduldig is. We vragen ons af hoe we in ons dagelijks leven kunnen winnen van zo’n vijand die nooit slaapt en nooit opgeeft?

In het verleden gaven we altijd toe wanneer lust zich aandiende. Het leek alsof we niet anders konden. Maar vandaag, in herstel, hebben we wel een keuze. Er zijn veel hulpmiddelen die we kunnen gebruiken om lust buiten de deur te houden. Hier zijn er een paar:

Eerlijkheid – We waren zo lang bang geweest om aan wie dan ook te vertellen wat er echt in ons hoofd speelde. Door het geheim te houden, gaven we ons verslavende denken de kans om te groeien en zich te verspreiden. Door onze gedachten en daden met anderen in SA te delen ontdekten we dat veel van de macht van lust werd weggenomen. Daarom moedigen we SA-leden aan om zowel binnen als buiten de vergadering eerlijk te delen.

Vermijd triggers – Veel dingen kunnen lust triggeren: speelfilms, tijdschriften, zwembaden, internet, zelfs sommige dingen in de ochtendkrant. Ongetwijfeld zijn er eindeloos veel mogelijkheden om te lusten. Door ons persoonlijk leven nauwkeurig en eerlijk te onderzoeken, kunnen we de gedachten, personen, dingen en plekken herkennen die ons gewoonlijk het meest in de problemen brengen. Nu we ze herkend hebben, kunnen we het besluit nemen om ze te vermijden, en zo onze verleiding om te lusten te verminderen.

Gebed – We gebruiken allerlei soorten gebeden om lust te verdrijven. Een snel gebed is: “God, help me.” Velen van ons vragen aan God om degene te zegenen waarop we willen lusten. We vragen God om die persoon alle goede dingen te geven die we in ons eigen leven verlangen. Op die manier maken we van deze persoon niet langer een lustobject, maar een kind van God. Een ander eenvoudig gebed is het verzoek: “God, wat het ook is dat ik in die persoon zoek, mag ik het in U vinden.”

Sponsorschap – Een sponsor is iemand met meer ervaring in herstel die ons door de 12 stappen van herstel leidt. Ideaal gezien werkt een sponsor zelf aan de stappen, gaat hij of zij naar vergaderingen, en heeft zelf een sponsor. Een sponsor kan ons de stappen helpen gebruiken om de obsessie met lust over te geven en zo een evenwichtig en vreugdevol leven te kunnen leiden.

Hoe weten we of deze hulpmiddelen werken? De ervaring van duizenden herstellende sexaholics laat zien dat ze werkzaam zijn in hun leven, één dag per keer.

Er is hoop!

Steeds verdergaande overwinning over lust is mogelijk. We vragen God zoals wij persoonlijk Hem opvatten om hulp, gebruiken het genootschap voor steun en werken met de stappen van SA om te herstellen. Iedereen die dit plan volgt kan er zeker van zijn dat hij of zij grote bevrijding zal vinden van zware aanvallen van lust.

Bedenk dat lust niet zomaar ineens zal verdwijnen. Doe het één stap per keer, één dag per keer. Lust is hardnekkig, en geeft niet makkelijk op. Onze ervaring leert ons echter dat iedereen die lijdt aan seksverslaving kan herstellen, indien hij of zij bereid is eerlijk te zijn over het probleem en de 12 stappen en tradities van het herstelprogramma van SA te volgen. Een leven in vrijheid ligt voor iedereen in het verschiet.

Bedenk dat je niet alleen bent! Er zijn vele anderen die hetzelfde probleem met je delen maar in herstel zijn en erop wachten om je te helpen deze weg te bewandelen. Je hoeft nooit meer alleen te zijn.

Kom en sluit je bij ons aan.

* ‘acting out’ staat voor het uitleven van seksverslaving.

Copyright © 2001 Sexaholics Anonymous, Inc.