1. Wij hebben toegegeven dat we machteloos stonden tegenover lust – dat ons leven stuurloos was geworden.
 2. Wij zijn gaan geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kan maken.
 3. Wij hebben het besluit genomen onze wil en ons leven toe te vertrouwen aan de hoede van God, zoals wij persoonlijk Hem opvatten.
 4. Wij hebben een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf opgemaakt.
 5. Wij hebben tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de juiste aard van onze misstappen toegegeven.
 6. Wij waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.
 7. Wij hebben Hem nederig gevraagd onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. Wij hebben een lijst gemaakt van allen die wij hadden gekwetst en zijn bereidwillig geworden het bij allen weer goed te maken.
 9. Wij hebben waar mogelijk het rechtstreeks bij deze mensen weer goedgemaakt, tenzij dit hen of anderen zou krenken.
 10. Wij zijn doorgegaan met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en als wij fout waren hebben wij dat meteen toegegeven.
 11. Wij hebben ernaar gestreefd door gebed en meditatie ons bewuste contact met God, zoals wij persoonlijk Hem opvatten, te verbeteren, biddend om Zijn wil jegens ons te kennen en om de kracht die uit te voeren.
 12. Bij het spiritueel ontwaken als gevolg van deze stappen, hebben wij getracht deze boodschap aan sexaholics door te geven en deze beginselen bij al ons doen en laten toe te passen.

De Twaalf Stappen en Tradities zijn aangepast met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (“AAWS”). Toestemming om de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities aan te passen en over te nemen betekent niet dat AAWS de inhoud van deze publicatie heeft nagelezen of goedgekeurd, noch dat AAWS instemt met de opvattingen die erin voorkomen. AA is een programma uitsluitend voor herstel van alcoholisme. Gebruik van de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities in het kader van programma’s naar het model van AA, maar gericht op andere problemen, of in enige andere context dan AA, impliceert niet het tegenovergestelde.

SA aanpassing © 1982, 1984, 1989, 2001 SA Literature.
Overgenomen met toestemming van SA Literature.