1. We erkenden dat wij machteloos stonden tegenover lust – dat ons leven stuurloos was geworden.
 2. Kwamen ertoe te geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons gezond verstand weer kon herstellen.
 3. Besloten onze wil en ons leven over te geven in de hoede van God, zoals wij Hem begrepen.
 4. Maakten een diepgaande en onbevreesde morele inventaris op van onszelf.
 5. Erkenden tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de precieze aard van onze fouten.
 6. Waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.
 7. Vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. Maakten een lijst van alle personen die we schade hadden berokkend en werden bereid om het bij hen allen weer goed te maken.
 9. Maakten het overal waar dit mogelijk was rechtstreeks weer goed bij deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen.
 10. Gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en als we fout waren erkenden we dit direct.
 11. Trachtten door gebed en meditatie ons bewuste contact met God, zoals wij Hem begrepen, te verbeteren en baden Hem enkel ons Zijn wil voor ons te doen kennen en om de kracht die te volbrengen.
 12. Nu deze stappen ons tot spiritueel ontwaken hebben geleid, hebben we geprobeerd deze boodschap aan sexaholics door te geven en deze principes in al ons doen en laten toe te passen.

The Twelve Steps and Traditions are adapted with permission of Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (“AAWS”). Permission to adapt and reprint the Twelve Steps and Twelve Traditions does not mean that AAWS has approved the contents of this publication, nor that AAWS agrees with the views expressed herein. AA is a program of recovery from alcoholism only. Use of the Twelve Steps and Twelve Traditions in connection with programs which are patterned after AA, but which address other problems, or in any other non-AA context, does not imply otherwise.

SA adaptation © 1982, 1984, 1989, 2001 SA Literature
Reprinted with permission of SA Literature