Hoe verschilt SA van de andere seks-gerelateerde genootschappen?

FAQSexaholics Anonymous verschilt van andere seks-gerelateerde genootschappen omdat het een nuchterheidsdefinitie heeft. In SA is een lid één dag per keer nuchter wanneer hij of zij geen seks met zichzelf heeft gehad en geen seks buiten de huwelijkspartner. In de andere S-genootschappen bepalen de leden zelf hun nuchterheidsdefinitie. SA heeft geen mening over de voordelen of psychologische effecten van seksuele onthouding. In SA kappen leden met hun verslaving en betrachten dan steeds verdergaande overwinning over lust.


Tot welke soort van problemen richt SA zich?

SA-leden komen van alle rangen en standen van de samenleving en vertonen een uiteenlopende verscheidenheid aan dwangmatig seksueel gedrag – van dwangmatige masturbatie tot prostitutie en van pornografie tot afhankelijkheidsrelaties. In sommige gevallen is het gedrag extreem geworden. De rode draad die ze allen gemeen hebben is een dusdanige obsessie met seks dat het gewone leven stuurloos is geworden. In werkelijkheid heeft de sexaholic de controle verloren, heeft niet langer de kracht om te kiezen en is niet vrij om zijn of haar zelfvernietigend gedrag te stoppen.

SA beweert niet deze problemen op te lossen, enkel dat leden die deze symptomen vertonen in staat gebleken zijn om voor onbepaalde tijd te stoppen door te werken met het SA-herstelprogramma. SA heeft ook geen mening over het feit of mensen die dit soort symptomen hebben sexaholics zijn of niet.


Hoe komen leden in SA tot herstel?

SA-herstel begint met het stoppen van het/de specifieke seksuele gedrag/gedragingen. Na ‘nuchter geworden te zijn’, voeren leden om tot herstel te komen een serie van individueel werk uit dat gekend is als de 12 stappen.  Deze zijn aangepaste versies van de oospronkelijke 12 stappen van de Anonieme Alcoholisten. Deze ‘stappen’ houden in: toegeven dat er een probleem is, hulp zoeken, zelfonderzoek, vertrouwelijke zelfonthulling, het weer goed maken waar leed berokkend is geworden, en werken met andere sexaholics die willen herstellen. Centraal in het programma staat het idee van een ‘spiritueel ontwaken’, waarbij de nadruk ligt op de praktische waarde ervan in plaats van op metafysisch begrip.

Er zijn geen hulpverleners of therapeuten in SA; leden ontmoeten elkaar op regelmatige ‘vergaderingen’ waar ze hun ervaring, kracht en hoop in het overwinnen van hun verslaving met elkaar delen. SA biedt geen geestelijke, gerechtelijke, financiële, psychiatrische, medische of hulpverlenende diensten aan.


Wat gebeurt er op een SA-vergadering?

Over het algemeen duren de vergaderingen 1 à 2 uur en worden deze gehouden in openbare plaatsen zoals een parochiecentrum of gemeentelijk gebouw. Wanneer iedereen gezeten is, wordt er gewoonlijk iets uit de SA- of AA-literatuur gelezen of vertelt een gastspreker zijn/haar verhaal. Vervolgens kunnen de andere leden delen hoe zij zich herkennen in wat er gelezen of verteld werd. Men mag deze tijd ook gebruiken om te praten over een specifieke moelijkheid waar men mee zit. Gewoonlijk is er tijdens de vergadering thee en koffie voorzien.


Is Sexaholics Anonymous een godsdienstige organisatie?

Nee. SA heeft geen religieuze bindingen. Hoewel het herstelprogramma ‘spiritueel’ is, is het in essentie praktisch. Onder SA-leden bevinden zich atheïsten, agnostici, Christenen, Hindus, Joden, Moslims. In feite zowat elke geloofsovertuiging.


Nemen zowel mannen als vrouwen deel aan vergaderingen?

Ja. SA-vergaderingen zijn open voor zowel mannen als vrouwen, getrouwd als single, homo of hetero. In gebieden waar meer SA-vergaderingen zijn, gebeurt het soms dat men ‘mannen’- en ‘vrouwen’-vergaderingen opzet.


Wie financiert SA?

Sexaholics Anonymous voorziet volledig in haar eigen behoeften door de bijdragen van haar leden en heeft als richtlijn om financiële giften van externe individuen of instellingen  af te wijzen.


Kunnen personen uit hoofde van SA advies verlenen aan externe comités of bestuursorganen die zich bezighouden met seksverslaving?

Nee. Eén van de SA-principes stelt dat “SA geen mening heeft over aangelegenheden buiten SA; daarom mag de naam SA nooit betrokken raken bij enig publiek meningsverschil”. Niets kan een individueel SA-lid tegenhouden om zijn of haar meningen te uiten over externe aangelegenheden, maar niemand kan voor SA spreken.


Hoe werkt SA samen met de hulpverleningssector?

SA heeft een traditie van samenwerking in plaats van versmelting met de hulpverleningssector. Sexaholics Anonymous verwelkomt de samenwerking met beleidslieden, geestelijken, hulpverleners en vrijwilligers. Op haar beurt is SA blij om te kunnen samenwerken met anderen die geïnteresseerd zijn in Sexaholics Anonymous door het verschaffen van informatie, sprekers, literatuur en contactinformatie over herstel met behulp van het SA-genootschap. De niet-sexaholic vrienden van SA hebben een grote rol gespeeld in het helpen groeien van SA over de hele wereld.


Hoe wordt de anonimiteit verzekerd?

Persoonlijke  anonimiteit is de bescherming van elk individueel SA-lid. Gewoonlijk worden op vergaderingen enkel de voornamen gebruikt.