1. Ons gemeenschappelijk welzijn moet op de eerste plaats komen; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in SA.
 2. Wat betreft het doel van de groep is er maar één uiteindelijke autoriteit – een liefhebbende God zoals Hij Zichzelf kan uitdrukken in ons groepsgeweten. Onze leiders zijn slechts vertrouwde dienaren; zij regeren niet.
 3. Het enige vereiste voor SA-lidmaatschap is het verlangen op te houden met lusten en seksueel nuchter te worden.
 4. Elke groep moet autonoom zijn behalve in aangelegenheden die andere groepen of SA in zijn geheel betreffen.
 5. Elke groep heeft maar één hoofddoel – haar boodschap uitdragen aan de sexaholic die nog steeds lijdt.
 6. Een SA-groep moet nooit een verwante voorziening of een onderneming van buiten steunen, financieren of de naam van SA ermee verbinden, opdat problemen met geld, eigendom en prestige ons niet van ons hoofddoel afleiden.
 7. Iedere SA-groep moet zichzelf volledig bedruipen en bijdragen van buitenaf afwijzen.
 8. SA moet altijd niet-professioneel blijven, maar onze dienstenbureaus mogen speciale medewerkers in dienstnemen.
 9. SA als zodanig mag nooit georganiseerd worden; maar we mogen wel dienstenraden of comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan degenen die ze dienen.
 10. Sexaholics Anonymous heeft geen mening over kwesties van buiten, vandaar dat de naam van SA nooit betrokken mag raken in enig publiek geschil.
 11. Ons beleid ten aanzien van publiciteit is eerder gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame; we moeten altijd onze persoonlijke anonimiteit blijven behouden als
  het gaat om pers, radio en tv.
 12. Anonimiteit is de spirituele grondslag van al onze tradities, deze herinnert ons er altijd aan dat we principes plaatsen vóór persoonlijkheden.

(Herdrukt voor aanpassing met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc.)

SA aanpassing © 1982, 1984, 1989, 2001 SA Literature.
Overgenomen met toestemming van SA Literature.