SA is een genootschap van mannen en vrouwen die elkaar helpen te herstellen van verslaving aan lust, seks, en/of relaties. SA werd opgestart door seksverslaafden die ontdekten dat het spirituele programma van de Anonieme Alcoholisten herstel bood toen niets anders meer hielp. Het hoofddoel van elke groep is seksueel nuchter te
blijven en anderen te helpen seksuele nuchterheid te bereiken.

Vergaderingen
Centraal in het genootschap staan de vergaderingen die onafhankelijk van elkaar door SA-groepen georganiseerd worden in steden en dorpen doorheen de VS, Europa en de hele wereld. De meerderheid van de SA-vergaderingen zijn enkel toegankelijk voor hen die het probleem hebben en de oplossing van SA willen proberen. Het enige vereiste voor lidmaatschap is de wens te stoppen met lusten en seksueel nuchter te worden.

Anonimiteit
Wat in vergaderingen en privé-gesprekken tussen leden gezegd wordt, wordt vertrouwelijk gehouden. Leden beschermen deze anonimiteit omwille van de gevoelige aard van seksverslaving. Ze delen openlijk het programma van
herstel, maar niet de namen van hen die erin zitten.

Copyright © 2000 Sexaholics Anonymous, Inc.