In uw praktijk als hulpverlener begeleidt u misschien af en toe iemand die stuurloosheid ervaart in zijn of haar leven door destructief seksueel denken en gedrag.

stand sexaholics anonymous congresSexaholics Anonymous is een twaalfstappenprogramma van herstel voor mannen en vrouwen dat gebaseerd is op de principes van de Anonieme Alcoholisten. Gebaseerd op een fundament van seksuele nuchterheid en persoonlijke actie vormen de 12 stappen en 12 tradities van SA het begin van een compleet nieuwe manier van leven.

Hulpverleners die mensen met deze problemen begeleiden, kunnen SA een waardevol hulpmiddel vinden omdat het een aanvulling is op het werk waar ze met hun cliënten mee bezig zijn. Het is niet één of andere behandeling of therapie. De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor hen die hun destructief seksueel denken en gedrag willen stoppen en op zoek zijn naar hulp voor hun eigen problemen door ons programma van herstel.

Hulpverleners die werken met seksverslaafden delen een gezamenlijk doel met Sexaholics Anonymous: het helpen van sexaholics helpen te herstellen en een gezond en productief leven te leiden.

Copyright © 2000 Sexaholics Anonymous, Inc.

Lees meer over Hoe het programma werktSA en sexaholismeregelmatig gehoorde bezwaren.

SA is in contact met centra voor geestelijke gezondheidszorg, welzijnscentra (CAW), psychiatrische centra, justitiehuizen, therapeuten en hulpverleners. Graag komen wij SA ook aan u voorstellen.